Kučajske planine - Dobrodošli! :: PK Javorak ::

Traži
Idi na sadržaj

Glavni meni

Kučajske planine

 
 

KUČAJSKE PLANINE

JUŽNI KUČAJ je planinski masiv u Istočnoj Srbiji, ograničen sa severa rekom Resavom i planinom Beljanicom, sa istoka Zlotskom rekom i Crnim vrhom, kod Bora, sa juga rekom Čestobrodicom, i sa zapada Pomoravljem.

Ovaj planinski masiv obiluje planinskim izvorima i listopadnim šumama, od kojih su najzastupljenije javor i jasen.

Ono što je najvažnije za planinare
JUŽNI KUČAJ obiluje prelepim pitomim planinskim vrhovima, od kojih sa svojih 927 metara nadmorske visine Javorački vrh dominira ovim masivom.


VRHOVI JUŽNOG KUČAJA


Javorački vrh ( 927m ), Mali Javorak ( 756m ), Vis ( 873m ),
Crni Vrh
( 667m ), Koziji rog ( 682m ) i Mali koziji rog ( 517m ).


Spisak staza:


STZ 1:  Planinarski dom - Kozji rog - planinarski dom,
STZ 2:  Planinarski dom - Javorački vrh  (927m)  - Mali Javorak  (756m)  - planinarski dom,
STZ 3: Planinarski dom - Vis ( 873m)  - planinarski dom,
STZ 4:  Planinarski dom - Vrelo - Vidikovac Vrelski krš - planinarski dom,
STZ 5:  Planinarski dom - Ivanštica - Prskalo – Strmosten (pl. dom),
STZ 6:  Izvor - Crni vrh (667m) - planinarski dom,
STZ 7:  Plana - Mala baba - Baba (680m) - Lešje,
STZ 8: Trešnjevica - Nikolin kladenac - Đula - Trešnjevica,
STZ 9:  Staza „Dolinom Jorgovana“: Zabrega - Sisevac,
STZ 10: Zabrega - Sveti Jovan - Petrus, stari grad - Petruša – Zabrega

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrati se na sadržaj | Povratak na glavni meni